پلهای فلزی و دکلهای مخابراتی

استان  گلستان
وضعیت: موجود

از دیگر تولیدات شرکت ایستا پلهای فلزی و دکلهای مخابراتی است که شرایط و نصب دکل و پل فلزی، که مهمترین مرحله و در عین حال پر مخاطره ترین در فرآیند اجرای سازه های فلزی مرحله نصب آنها می باشد. نصب دکل های مهاری سبک نظیر دکل G35 و G45 توسط ابزاری به نام جین پل و بصورت کاملا دستی انجام می شود.

تماس بگیریداز دیگر تولیدات شرکت ایستا پلهای فلزی و دکلهای مخابراتی است که شرایط و نصب دکل و پل فلزی، که مهمترین مرحله و در عین حال پر مخاطره ترین در فرآیند اجرای سازه های فلزی مرحله نصب آنها می باشد. نصب دکل های مهاری سبک نظیر دکل G35 و G45 توسط ابزاری به نام جین پل و بصورت کاملا دستی انجام می شود. در فرآیند نصب این دکل ها یک نفر در پای دکل بخش های 3 متری دکل را به ترتیب توسط طناب و قرقره قرار گرفته بر روی جین پل به طرف بالا کشیده و نفر دیگر که بر روی قطعات نصب شده قبلی و در نوک آن کنار جین پل ایستاده قطعه بالا کشیده شده را در محل خود قرار داده و اقدام به بستن پیچ و مهره ها می نماید. با تکرار این مراحل برای همه قطعات 3 متری در نهایت دکل بصورت کامل و جزء به جزء نصب می شود. 
در دکل های مهاری سنگین تر نظیر دکل مهاری G80 و همچنین دکل های خود ایستا با توجه به سنگین بودن قطعات استفاده از جرثقیل متناسب با ارتفاع دکل اجتناب ناپذیر است. هر چند گاها در نصب دکل های خود ایستا اجزاء دکل بصورت دستی بالا کشیده می شوند و در محل مورد نظر نصب می شوند. در بعضی از انواع دکل ها قطعات آنها در محل نصب و بر روی زمین مونتاژ شده و سپس توسط جرثقیل دکل مونتاژ شده را بلند کرده و بر روی فونداسیون از پیش اجرا شده نصب می کنند. در این روش محدودیت های طراحی و اجرا بایستی مد نظر قرار گیرند.

در این بین سازه دیگر شرکت ایستا پل فلزی است که پل یک سازه که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است، پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوند.

  • {{ feature[0] }}:{{ feature[1] }}

ارسال نظر

1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
امتیاز
کیفیت

محصولات مرتبط

تماس با فروشنده

شماره تماس

{{ pages.products.contact_seller.business.phone_number }}

ایمیل

{{ pages.products.contact_seller.business.email }}

درخواست قیمت برای: {{ pages.products.price_request.title }}